Ultimo S.A.

2 Dodaj opinię

Wywiady Ultimo S.A.

Beata Gil Chief Human Resources Officer, Ultimo S.A.
Od ponad 15 lat związana z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w firmach z sektora finansowego, m.in. w AIG Bank Polska S.A. i w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A Od 2009 roku związana jest z Grupą Ultimo, należącą do międzynarodowej Grupy B2Holding. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Ultimo odpowiada za kształtowanie i realizowanie całościowej polityki personalnej. Za działania w tym obszarze firma była wielokrotnie nagradzana, m.in. tytułem "Inwestora w Kapitał Ludzki" oraz tytułem "Odpowiedzialnego Pracodawcy". Do najważniejszych osiągnięć zawodowych można zaliczyć budowanie kultury organizacyjnej, tworzenie programów rozwojowych i motywacyjnych dla pracowników oraz wsparcie organizacji w licznych procesach biznesowych oraz zmianach organizacyjnych. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Menadżerskich Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Prywatnie wielbicielka piłki ręcznej i pieszych wędrówek.

Ultimo S.A.

Ultimo S.A. jest jedną z czołowych firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, która zwraca szczególną uwagę na budowanie pozytywnych relacji z Klientami. Działania koncentrujemy przede wszystkim na osobach zadłużonych, którym oferujemy wsparcie podczas wychodzenia z długów. Nasz zespół, blisko 800 pracowników, od kilkunastu lat specjalizuje się w obsłudze zakupionych wierzytelności konsumenckich, szczególnie z sektora finansowego. Ważne są dla nas standardy działania i jakość obsługi osób zadłużonych oraz partnerów biznesowych. Od sierpnia 2014 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy B2Holding, dzięki czemu wymieniamy się najlepszymi praktykami i doświadczeniem. Więcej na temat naszej działalności możesz dowiedzieć się na stronie: www.ultimo.pl.

Jakie usługi świadczy Ultimo?

Ultimo jest czołową firmą windykacyjną specjalizującą się w zakupie konsumenckich wierzytelności masowych, szczególnie z sektora bankowego i telekomunikacyjnego oraz w odzyskiwaniu należności przeterminowanych. W skład Grupy Ultimo wchodzą: Ultimo S. A., Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy oraz TAKTO Finanse. Jesteśmy częścią europejskiej grupy finansowej B2Holding z siedzibą w Norwegii.

W jakich miastach prowadzicie działalność i ilu pracowników zatrudniacie?

Firma Ultimo prowadzi swoją działalność we Wrocławiu, gdzie znajduje się jej główna siedziba. Obecnie firma zatrudnia około 800 pracowników, z czego prawie 40 pracuje na terenie całej Polski.

Za co klienci cenią wasze usługi?

Proponujemy klientom przede wszystkim polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Uważamy, że każdy może mieć przejściowe problemy finansowe, ważne jednak, by wziąć sprawy w swoje ręce, podjąć decyzję i systematycznie spłacać swój dług. Dzięki oferowanym przez nas niskim ratom i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, Klienci wiedzą, że można się z nami dogadać. Tak zresztą brzmi nasze hasło – „Dogadajmy się” i tysiące Klientów, wychodzących z nami na finansową prostą wie, że to hasło działa.

     
 

Jakimi wartościami kieruje się państwa firma?

Wartości jakimi kieruje się Ultimo to:Partnerstwo, Rzetelność i Ciągły Rozwój. To pracownicy naszej firmy wybrali je za najważniejsze dla naszej organizacji. Każdy z pracowników Ultimo zostaje zapoznany z nimi już w pierwszym dniu współpracy. Dodatkowo, wiele działań wewnętrznych budujemy w ramach tych trzech wartości, jak okresowe oceny roczne czy nagrody dla wyróżniających się pracowników.

Jak rozumiecie te wartości?

Partnerstwo to postawa prezentowana wobec Klienta wewnętrznego i zewnętrznego, charakteryzująca się wzajemnym szacunkiem, odpowiedzialnością i otwartością na współpracę. To również współdziałanie pracowników w realizacji zadań dla osiągnięcia wspólnie przyjętego celu. Rzetelność postrzegamy jako uczciwość i odpowiedzialność przejawianą w relacjach między ludźmi, a także wobec przyjętych zobowiązań. To postawa charakteryzująca się profesjonalizmem i solidnością. Trzecia wartość to Ciągły Rozwój, który oznacza stałe dążenie do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, doskonalenia umiejętności, poszukiwania nowych form i metod współpracy.

Mamy również własny Kodeks Etyczny, który kilka lat temu został wypracowany przez pracowników i – co dla nas, naszych Klientów i Partnerów jest szczególnie ważne - Ultimo należy również do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i przestrzega branżowy kodeksu etycznego – Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

Jakimi sukcesami jako pracodawca możecie się pochwalić, z czego jesteście szczególnie dumni?

Oczywiście z pracowników którzy tworzą Grupę Ultimo, ponieważ to dzięki nim rozwija się nasza firma. Dajemy im możliwość udziału w wielu rozwijających firmowych projektach. Jesteśmy także dumni z tego, że każdego roku w ramach programu dotyczącego ścieżek kariery, wiele osób rozwija się na ścieżce specjalistycznej lub menadżerskiej. W 2015 roku awansowaliśmy aż 205 pracowników!