Wywiady Panasonic Marketing Europe GmbH

Aleksandra Pietruszka Head Of HR Central & Eastern Europe Panasonic Marketing Europe GmbH
Ukończyła Uniwersytet Warszawski i od początku pracy rozwijała swoją karierę w korporacjach. Z polskim oddziałem Panasonic Marketing Europe GmbH jest związana od 2008 roku, gdy dołączyła do zespołu jako HR Specialist Poland & Baltics. Ogromne doświadczenie i wyczucie w takich sferach jak Recruiting czy Employee Relatons, a także bogata wiedza z zakresu Employment Law pomogły jej zajmować kolejne stanowiska. Już w 2012 roku objęła pozycję HR Manager Poland & Baltics. Na skutek reorganizacji struktury Panasonic w Europie, która miała miejsce w 2014 roku Aleksandra Pietruszka kierując, co raz większym zespołem, objęła stanowisko Head of HR Central & Eastern Europe.

Panasonic, wszystkim znana międzynarodowa firma. Proszę powiedzieć, jak osiągnąć taki sukces?

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć do samych korzeni firmy, która liczy sobie już blisko sto lat. Na kartach historii Panasonic od pierwszych lat jej istnienia zarysowywała się wyraźna potrzeba wspierania rozwoju i dobrobytu społeczeństwa, która znajduje odzwierciedlenie w coraz bardziej innowacyjnych produktach, jak również pozabiznesowych działaniach firmy. Już w latach 20. XX wieku założyciel firmy, Konosuke Matsushita sformułował podstawowy cel Panasonic jako dbanie o dobrobyt ludzi na całym świecie. Jestem przekonana, że nasi obecni klienci doceniają te starania i wieloletnią tradycję firmy, a dzięki temu ufają naszej marce. To właśnie w tym zaufaniu i przekonaniu konsumentów o jakości dostarczanych przez nas produktów upatruję sukcesu naszej firmy. 

Podnoszenie jakości życia mieszkańców całego świata to Państwa główna misja?

Zgadza się. Jako firma z blisko stuletnimi tradycjami i jeden z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze wyniki finansowe, ale przede wszystkim za dostarczenie społeczeństwu urządzeń, które odpowiadają ich potrzebom. Naszą misję realizujemy zarówno na poziomie pojedynczych produktów, które wyposażamy w rozwiązania ułatwiające codzienne życie, jak również w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak wspieranie regionów bez dostępu do energii elektrycznej, ochronę środowiska poprzez sadzenie drzew czy edukację młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"A Better Life, A Better World" to życiowa dewiza Państwa pracowników?

Cenimy niezależność naszych pracowników i nie narzucamy nikomu naszej filozofii. Nie oznacza to jednak, że nasi pracownicy się z nią nie identyfikują. Jestem przekonana, że wielu z nich docenia fakt, że w Panasonic gromadzimy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu elektroniki użytkowej, z której mogą korzystać i którą sami rozwijają. Wierzę, że przekłada się to także na zrozumienie misji Panasonic, a tym samym ich indywidualne dążenie do realizacji idei „Lepsze życie, lepszy świat”.

Jak w takim razie pozyskujecie Państwo swoich pracowników?

Gdy pojawia się wakat, zawsze w pierwszej kolejności sprawdzamy możliwość rekrutacji wewnętrznej lub awansu w strukturach firmy. Zgodnie z polityką naszej firmy, wyłaniamy talenty w obrębie naszej organizacji i umożliwiamy najbardziej zdolnym pracownikom rozwój wybranej ścieżki zawodowej. Naszych pracowników pozyskujemy również poprzez rekrutację zewnętrzną metodami tradycyjnymi, takimi jak ogłoszenia o pracę oraz współpraca z agencjami rekrutacyjnymi i executive search. Stosujemy także nowoczesne metody pozyskiwania pracowników, takie jak wykorzystanie mediów społecznościowych, czy tzw. networking. Metody pozyskiwania pracowników zawsze dostosowujemy do typu oferowanego stanowiska, czasu oraz budżetu. Organizujemy również staże i praktyki w różnych działach naszej firmy oraz jesteśmy obecni na targach pracy dla studentów. 

Pasja, zaangażowanie, znajomość technologii to najbardziej pożądane cechy potencjalnych pracowników?

Kluczowe kompetencje jakie powinien posiadać każdy pracownik naszej organizacji to pasja i zaangażowanie, jak również nieszablonowe myślenie i otwartość na zmiany oraz innowacje. Bardzo istotna jest też umiejętność budowania relacji zarówno z klientem zewnętrznym jak i innymi osobami w firmie.

Jak najlepiej przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Czego możemy się na niej spodziewać?

Szczególnie istotnym elementem przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej jest dobre zapoznanie się z opisem stanowiska. Poszukując kandydata na dane stanowisko bierzemy pod uwagę doświadczenie i motywację kandydata, ale równie ważna jest osobowość kandydata pod kątem dopasowania do zespołu i naszej kultury organizacyjnej. Warto przygotować się dobrze do rozmowy rekrutacyjnej, zdobyć jak najwięcej informacji o naszej firmie i zadawać pytania podczas rozmowy tak, abyśmy jak najlepiej mogli poznać siebie nawzajem.  

Wspieracie Państwo wydarzenia takie jak igrzyska olimpijskie. To także działania wpisane w misję firmy?

Panasonic wspiera organizację igrzysk olimpijskich już od ponad 25 lat. Na przestrzeni tego ćwierćwiecza dostarczaliśmy nowatorskie, audiowizualne rozwiązania, które pozwalały kibicom być jeszcze bliżej  wydarzeń o tak olbrzymim rozmachu. Jako oficjalny sponsor tej największej na świecie imprezy sportowej, w 2014 r. zapewniliśmy m.in. największe w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich wielkoformatowe ekrany LED. Tego typu działania również wpisują się w naszą misję, ponieważ zakłada ona ciągłe zapewnianie lepszego życia naszym klientom na różnych płaszczyznach ich życia, w tym także tych związanych z rozrywką.

Macie państwo silną konkurencję.

Obecność konkurencji na rynku elektroniki użytkowej jest dla nas ważną motywacją do pracy. Daje również klientom możliwości wyboru - to również jest dla nas element, który skłania nas do nieustannego rozwijania produktów i usług. Bez względu na działania konkurencji, zawsze na pierwszym miejscu będziemy stawiać potrzeby naszych klientów i działanie w zgodzie z naszą misją. 

Praca w tej branży wymaga nieustannych szkoleń i doskonalenia umiejętności. Inwestujecie Państwo w swoich pracowników?

Panasonic dba o rozwój talentów w organizacji. Najlepsi pracownicy biorą udział w ogólnokorporacyjnych programach rozwojowych / menedżerskich. Pracownicy zainteresowani zarządzaniem własną karierą zawodową mają możliwość zbudowania własnej ścieżki kariery w strukturach firmy w specjalnie do tego dedykowanym programie dostępnym dla wszystkich pracowników firmy. Celem tego programu jest zwiększenie potencjału oraz zdobycie umiejętności w kierunku satysfakcjonującym samego pracownika będąc jednocześnie spójnym z przyszłymi potrzebami firmy.

Nasz użytkownik Ludek zastanawia się, czy w Panasonic są organizowane imprezy dla pracowników?

W naszej organizacji dbamy o to, by nasi pracownicy mieli szansę poznać siebie nawzajem. Jest to o tyle istotne, że nasz zespół jest odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej (17 krajów) i pracownicy nie mają szansy na codzienny, bezpośredni kontakt między sobą. Organizujemy zatem nie tylko spotkania oraz integracje w obrębie poszczególnych zespołów, ale również spotkania oraz duże imprezy integracyjne dla wszystkich pracowników regionu.

Marina zapytała, czy dla najlepszych pracowników przewidziane są jakieś premie, dodatki?

W zależności od stanowiska przewidziane są premie i bonusy uzależnione od osiągnięcia postawionych przed pracownikiem celów. Wyposażamy również pracowników we wszystkie niezbędne narzędzia do właściwego wykonywania pracy.

Gienio chciałby wiedzieć jak u Państwa jest z umową i "socjalem"?

Standardowo zatrudniamy pracowników na trzymiesięczny okres próbny. Umowa taka może zostać przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli obie strony są zadowolone ze współpracy. Dla naszych pracowników przygotowaliśmy pakiety benefitów takich jak opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, kupony lunchowe, fundusz socjalny. Pakiety w poszczególnych krajach różnią się między sobą, gdyż uzależnione są w dużej mierze od lokalnych regulacji prawnych.

Proszę jeszcze opowiedzieć o Państwa partnerstwie z UNESCO. Skąd pomysł?

Współpracę z UNESCO rozpoczęliśmy już 20 lat temu od wydawania corocznego Kalendarza Światowego Dziedzictwa. Aby jeszcze mocniej zaznaczyć, jak istotna jest ochrona dziedzictwa kulturowego, nasze wspólne działania przybrały formę strategicznego partnerstwa w maju 2011 r., w ramach, którego zespołowo promujemy działania na rzecz edukacji środowiskowej. Poza globalnymi działaniami w zakresie komunikacji i udostępniania sprzętu audiowizualnego w technologii 3D, a także obsługi technologicznej, podejmujemy liczne działanie edukacyjne dla najmłodszych. To kolejny z aspektów wpisujący się w działania Panasonic zmierzające ku wspieranie rozwoju i doskonalenia społeczeństwa oraz dbanie o dobrobyt ludzi.

Dziękujemy za rozmowę.