Kurs opiekunki dziecięcej w żłobku do 3 lat 280h

 

Kurs Opiekunki dziecięcej w żłobku realizowany jest w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.

 

Do czego przygotowuje mnie ten kurs?

Obserwując oczekiwania współczesnych rodziców oraz dostępność nowoczesnych metod wychowawczych stworzyliśmy kurs, który pozwoli na zapoznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi. Kompleksowe ujęcie tematu przedstawia również zagadnienia związane z pracą nowoczesnej niani. Wymagania prawne co do długości czasu trwania szkolenia to 280 godzin nauki. My wiemy, że opieka nad dziećmi to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, dlatego tez ogromna część naszego szkolenia to realizacja 100 godzin praktycznych.

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kochasz dzieci? Lubisz z nimi zabawę? Czujesz się na siłach, aby podołać nowemu wyzwaniu w opiece nad „niesfornymi dziećmi”? Choć zawód „niani” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to nie możemy zapominać, że wymaga on dużej cierpliwości, kreatywności i wiedzy. Niekiedy nawet uczestnicy, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne, potwierdzają jak wielu umiejętności przydatnych w praktycznej opiece nad dziećmi mogą nauczyć się podczas naszego szkolenia.

 

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

-poznasz elementy pedagogiki,

-poznasz potrzeby dziecka w wieku od 20 tygodnia,

-nauczysz się kreatywnych i edukacyjnych zabaw z dziećmi w poszczególnych okresach rozwojowych,

-nauczysz się łączenia i wykorzystywania muzyki w zabawie z dziećmi,

-nauczysz się rozpoznawać potrzeby dziecka,

-nauczysz się udzielania pierwszej pomocy,

-poznasz zasady pielęgnacji dziecka,

-poznasz zasady żywieniowe dziecka w odpowiednim dla niego okresie.

 

W jakim charakterze mogę pracować po ukończeniu tego kursu?

Po ukończeniu kursu uczestnik nauczy się profesjonalnej opieki nad dziećmi! Kursanci po szkoleniu będą mogli pracować w żłobku, domu oraz klubach dla maluchów. Po ukończeniu kursu w naszej firmie bez problemu będziesz mógł starać się o pracę pomocy opiekunki dziecięcej. Oferty pracy dla opiekunki można znaleźć w wyszukiwarce ofert pracy Gowork.pl. 

Żłobki i kluby maluchów poszukują osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekunki dziecięcej. Ważne jest aby wiedza była oparta o umiejętności praktyczne, które nasz kurs zapewnia.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Największym plusem szkolenia jest duża liczna godzin praktycznych. Nasza kadra wykładowców posiada bogate doświadczenie.


Certyfikaty


Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze gwarantujemy Państwu wysoki poziom przekazywania wiedzy i umiejętności. Naszą największą zaletą jest to, że zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, co daje możliwość osobom prowadzącym indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Dzięki temu, że zajęcia organizowane są w dwóch trybach: dziennym i weekendowym, każdy z naszych uczestników może wybrać tryb kursu dostosowany do swoich możliwości.Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 1632).
Program kursu

Data aktualizacji: 29.11.2018 r. 

Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą”, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,

b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego  psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

e) mechanizmy rozwoju dziecka;

3) Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

e) emisja głosu;

5) Praktyki zawodowe (80 godzin). 

Organizacja zajęć

Kurs Opiekunki Dziecięcej w Żłobku 280h dydaktycznych prowadzony jest w 3 trybach:

• weekendowym (zaocznym) –  zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i w niedziele, w godzinach 8:00 -14:00 lub 14:00 - 20:00, bądź naprzemiennie.

• dziennym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -14:00 lub 14:00 - 20:00, bądź naprzemiennie. 


Oferujemy Państwu możliwość wyboru formy materiałów szkoleniowych w wersji standard lub wersja rozszerzona z tabletem.
Materiały tradycyjne - cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych czy drukowanych skryptów lub innej w zależności od ustaleń.


Kurs w prezencie!!!!! Nie masz pomysłu na prezent? Podaruj ciekawą i kreatywną formę spędzenia wolnego czasu oraz szansę na rozwój, a może inspirację do zmiany?
Wykup voucher i spełnij marzenia bliskiej osoby.Szkolenia uzupełniające


Wykładowcy

Zespół GoWork.pl wie jak ważna jest wysoko wykwalifikowana kadra.

GoWork.pl zatrudnia ponad 400 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach poszkoleniowych przez uczestników szkoleń.

O trenerach
 • Współpracowali z najbardziej rozpoznawalnymi markami na polskim rynku
 • Są wieloletnimi praktykami
 • Posiadają solidne podstawy teoretyczne
 • Posiadają przygotowanie pedagogiczne bądź ukończyli szkoły trenerskie

Dobór trenerów do projektu
Przystępując do każdego projektu dobieramy trenerów prowadzących pod kątem:
 • umiejętności trenerskich w danym zakresie
 • predyspozycji osobistych
 • doświadczenia szkoleniowego
 • doświadczenia praktycznego w danej branży

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Kurs opiekunki dziecięcej w żłobku do 3 lat 280h - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Gdańsk
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Katowice
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Kraków
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Lublin
od 2019-03-11 do 2019-04-05
Cena: 1699
Cena: 2049
Olsztyn
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Poznań
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Szczecin
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Warszawa
od 2019-03-11 do 2019-04-05
Cena: 1699
Cena: 2049
Wrocław
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049
Łódź
od 2019-03-18 do 2019-04-12
Cena: 1699
Cena: 2049

Kurs opiekunki dziecięcej w żłobku do 3 lat 280h - tryb weekendowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Bydgoszcz
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Gdańsk
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Katowice
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Kraków
od 2019-03-16 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Olsztyn
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Poznań
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Warszawa
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Wrocław
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049
Łódź
od 2019-03-09 do 2019-04-28
Cena: 1699
Cena: 2049

Zaufali nam

Zapisz się