KOLPREM Spółka z o.o.

3 Dodaj opinię

Aktualności

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Z przyjemnością informujemy, iż dynamiczny rozwój Spółki powiązany z dobrymi  wynikami finansowymi roku 2018, pozwoliły na zwiększenie od 1 stycznia 2019  roku płacy zasadniczej wszystkim pracownikom.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, od 1 stycznia 2019 uległ zwiększeniu o 5 % dodatek wypłacany pracownikom za pracę w systemie zmianowym.

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Miło jest nam poinformować, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pracownikom KOLPREM zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie świąteczne.

W zależności od dochodów przypadających na członka rodziny, wysokość świadczenia wyniesie od 400 zł do 750 zł.

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Z przyjemnością informujemy, iż spółka KOLPREM zakończyła 3 kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami.

W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagroda pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągnięcie po raz kolejny wspaniałych wyników.

Zarząd KOLPREM

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Nagroda Prezesa UTK dla KOLPREM Sp. z o.o.

Nagrody i wyróżnienia w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zostały rozdane. Kapituła konkursu przyznała 2 nagrody oraz 10 wyróżnień. Do konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, pomysłów i realizacji, które pomagają tworzyć bezpieczną kolej.

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM. Spółka wprowadziła ciekawe metody i narzędzia edukacji, które mają usprawnić współpracę międzyludzką. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja muszę”, na „ja chcę”.

Link zawierający pełna relację z wydarzenia:

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Miło nam poinformować, że spółka KOLPREM zakończyła 2 kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami. W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagrodza pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągniecie wspaniałych wyników i życzymy, aby 3 kwartał był równie udany.

Zarząd KOLPREM

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

Miło nam jest podzielić się informacją, że już tradycją stała się w naszej firmie wypłata nagrody powiązanej z wynikami finansowymi KOLPREM. Za 1 kwartał 2018, podobnie jak za 4 kwartał 2017 w związku z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, Pracownicy KOLPREM otrzymali tzw. nagrody za EBITDĘ.  Jesteśmy pewni, że wyniki KOLPREM utrzymają się na wysokim poziomie i co pozwoli na wypłacenie nagrody, także w kolejnych kwartałach. Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągniecie doskonałych wyników.

Zarząd KOLPREM

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

10 stycznia 2018 odbyło się spotkanie z czeskimi maszynistami KOLPREM. Nasi czescy koledzy odwiedzili warsztat napraw taboru oraz zapoznali się z pracą na bocznicy w Dąbrowie Górniczej. Podczas spotkaniu omówiliśmy strategię rozwoju KOLREM w Republice Czeskiej oraz wymieniliśmy się spostrzeżeniami na temat dotychczasowej współpracy. Prezes Dirk Stroo podsumował spotkanie obietnicą, że następne odbędzie się w Czechach.

KOLPREM Spółka z o.o.
pracodawca

W związku z ciągłym rozwojem, KOLPREM Sp. z o.o. zatrudnił kolejnych dwóch maszynistów na terenie Republiki Czeskiej.